Prace Wykonawca zrealizował solidnie i w sposób należyty oraz, że zarówno zlecony do wykonania Wykonawcy zakres prac jak i cała Inwestycja zostały ukończone prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Na podkreślenie zasługuje sprawność organizacyjna i techniczna firmy GE Holding Sp. z o.o. oraz umiejętność rozwiązywania problemów wykonawczych. Wysoko cenimy profesjonalizm i wiarygodność firmy GE Holding Sp. z o.o. nie tylko jako wykonawcę Naszej Inwestycji, ale również jako partnera do współpracy.

Geholdin © 2023. All rights reserved.